Contactgegevens

Bedrijfsnaam: Lia van Elffenbrinck

Adres: Europaweg 117A, 7766AD Nieuw-Schoonebeek

Website: http://liavanelffenbrinck.com/

E-mail: liavanelffenbrinck@gmail.comLiavanelffenbrinck@gmail.com

KvK-nummer: 71258361

Telefoonnummer: 0524-858484 of 06-48149932

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ik verwerk uitsluitend persoonsgegevens zoals deze door u aan mij zijn verstrekt:

  • Naam
  • E-mailadres
  • Adresgegevens (zakelijk)
  • Telefoonnummer (zakelijk)
  • Betaalgegevens (zakelijk)

Voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Het nakomen van wettelijke verplichtingen, zoals voor mijn belastingaangifte

Ik verwerk geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Bewaartermijnen

  • E-mail correspondentie: minimaal 7 jaar (maximum van fiscale bewaarplicht en de levensduur van product)
  • Betalingsgegevens: 7 jaar (fiscale bewaarplicht)

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verstrek persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging van uw persoonsgegevens sturen naar boven genoemd contactadres. Ook een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar het contactadres. Ik verwerk uw verzoek zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen vier weken.

Beveiliging van persoonsgegevens

Ik neem de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neem passende maatregelen om verlies, diefstal of onrechtmatig gebruik tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem a.u.b. contact met  mij op.

Cookies

Ik gebruik alleen technische en functionele cookies. Ik gebruik geen analytische of tracking cookies.